Aktuella stöd och bidrag

Energimyndigheten erbjuder tre olika former av stöd till företag. Energikontor Värmland hjälper till att guida och ge råd till företag i processen att söka stöd och genomföra en energikartläggning.

Tillsammans med Länsstyrelsen bjuder Region Värmland också in till företagsträffar med information om stöden. Träffarna hålls på plats hos företag som arbetat med energieffektivisering. Se länken under relaterad information för aktuella träffar.

Läs mer om de olika stöden på Energimyndighetens webbplats. 

De regionala energikontoren i Sverige har till uppgift att erbjuda stöd för att kunna hjälpa och stötta små och medelstora företag i sin region inför, under och efter det att företaget ansöker om energikartläggningsstöd.

Kontakt

Bild på Eva Lingwall

Eva Lingwall

Projektledare

Avdelningen för regional tillväxt

Projekt Energikontor Värmland

054-701 10 96

eva.lingwall@regionvarmland.se

Med stöd av 

eu-energimyndigheten 

 

Sidan uppdaterades den 4 maj, 2017