Cykeltur på smal väg

Så jobbar vi med infrastruktur och kommunikationer

Det ska vara enkelt att resa inom regionen. Tydligare tidtabeller och fler gång- och cykelvägar är några exempel. Region Värmland arbetar med att göra hela Värmland tillgängligt för alla.

Tillgänglighet innebär ett väl fungerande infrastruktur- och transportsystem. Det är en grundförutsättning för att regionen ska kunna hävda sig i den globala konkurrensen, men också för ett starkt företagande. 

Region Värmland driver, finansierar och medverkar i olika utredningar kopplade till infrastruktur för att utveckla det regionala transportsystemet. Vi samarbetar i första hand med Trafikverket, men även med andra berörda parter som till exempel kommuner och län.

Vi arbetar kontinuerligt med den långsiktiga nationella och regionala planeringen av satsningar på vägar, järnvägar, kollektivtrafik och flyg. Målet är att det ska bli lättare att pendla och transportera gods samt att ta sig till, från och inom länet på ett bättre sätt. Region Värmland ansvarar också för att ta fram en länstransportplan som anger målen för utvecklingen av den regionala transportinfrastrukturen i Värmland. 

Sidan uppdaterades den 16 april, 2015