Remisser – infrastruktur och kommunikationer

Region Värmland är i egenskap av länsplaneupprättare en vanlig remissinstans för utredningar som görs på lokal, regional och nationell nivå. En del yttranden som är av större betydelse hanteras politiskt av regionstyrelsen (RS) medan andra är tjänstemannautlåtanden. (T) Vi lägger ut aktuella dokument här.

Detta är ett urval av remisser inom området för infrastruktur och kommunikationer. Hittar du inte den remiss du söker eller är intresserad att ta del av äldre remissvar kan du vända dig till vårt diarium:
Telefon: 054-701 10 00
E-post: kansliet@regionvarmland.se

Nationell plan för transportsystemet

Väg

Samhällsplanering

Flyg

Sjöfart

IT och bredband

Åtgärdsvalsstudier

Sidan uppdaterades den 1 juni, 2015