Närbild på klocka

Deadlines sektorsprogram

[Uppdaterad 2018-12-07] Syftet med den här deadlinelistan är att ge en överblick av kommande och existerande ansökningsomgångarna av intresse för den regionala och lokala utvecklingen i Värmland.

Detta är ett levande dokument som kommer att uppdateras kontinuerligt av Region Värmland European Office (RVEO). Kontorets projektutvecklingsstöd är inriktat på transnationella projekt inom sektorsprogrammen, därmed innehåller deadlinelistan endast ansökningsomgångar inom sektorsprogrammen.

EU-programmen förhåller sig till strategier på olika nivåer. EU vill inte bara att projekten ska bidra till Europeiska strategier, utan även till strategier på nationell, regional och lokal nivå. I ansökningar 2014-2020 kommer ännu större vikt att läggas på att projektet har relevans för strategier på olika nivå. Även för kommunernas del kommer Värmlandsstrategin därför att spela en viktig roll. Dokumentet börjar därför med en kort beskrivning av Värmlandsstrategin olika områden. De mest relevanta EU-sektorsprogram för Värmland presenteras därefter i alfabetiskt ordning, var och en med koppling till Värmlandsstrategins prioriterade områden.

Det kan finnas andra EU-program utöver de som är presenterade här som kan vara aktuella för utvecklingen av våra medlemmars verksamhet, men vi har valt att fokusera på de sektorsprogram som kontoret arbetar aktivt med och som har en tydlig koppling till Värmlandsstrategin. Listans indelning utgår från Fakta i korthet nr. 7.

Har ni frågor eller kommentarer är ni välkomna att kontakta:

Bild på Ingrid Jansson

Ingrid Jansson

Projektutvecklare/Project Manager Bryssel

Avdelningen för regional tillväxt

+32 491 485592

ingrid.jansson@regionvarmland.se

Sidan uppdaterades den 7 december, 2018