Schyst! ska få oss att kommunicera mer jämlikt

Region Värmland har tagit fram Schyst! – en handbok med tips och exempel som hjälper dig kommunicera mer jämlikt. Nytt för hösten 2015 är att det även finns ett arbetsmaterial att utgå ifrån om du vill arbeta med frågorna i din organisation. 

Ord och bild spelar roll

Vanans makt är stor. Vi gör som vi brukar och reflekterar sällan över våra exakta ordval och uttryck. För att motverka att vi omedvetet förstärker och vidmakthåller myter och stereotypa föreställningar har vi tagit fram Schyst!

Schyst! innehåller bilder, tydliga exempel kring ordval och bildkomposition, råd vid fotografering och andra tips som hjälper dig kommunicera schystare. Målet är jämlik kommunikation där alla Värmlands invånare känner sig inkluderade i ord och bild. Personerna på bilderna i handboken är invånare i Värmland som tillsammans illustrerar olika aspekter kring begreppen mångfald och jämlikhet.

Här kan du ladda ner Schyst!

Till Schyst finns även ett arbetsmaterial – ”Schysta övningar”

Här kan du ladda ner Schysta övningar

Regional tillväxt genom jämställdhet

Handboken är en del i Region Värmlands arbete för jämställd regional tillväxt och har bland annat delats ut till landstinget och Värmlands kommuner. Syftet med jämställdhetsarbetet är att stärka regionen genom att synliggöra både kvinnor och män och lyfta fram berättelser om ett jämställt Värmland. Ett annat ändamål är att göra begreppet jämställd tillväxt begripligt för alla. Målet är ett öppnare Värmland där alla känner sig inkluderade.

Region Värmland har ett uppdrag från regeringen att jobba med tillväxtfrågor. I det uppdraget är jämställdhet en viktig fråga. I Värmlandsstrategin, som tagits fram som strategi för hur Värmland ska utvecklas fram till 2020, slås det fast att jämställdhet är en viktig framgångsfaktor för utvecklingen av Värmland. Schyst! är ett konkret exempel på det arbetet där bland annat mångfalds- och jämlikhetsperspektivet inkluderas.

Tre bilder med jämställdhetsperspektiv

Schyst dans – Min trygga plats

Med utgångspunkt i handboken Schyst!, en inspirationskälla till jämlik kommunikation, har skådespelaren Sofia Wretling och koreografen Carl Olof Berg tagit fram föreställningen ”Min trygga plats”. Projektet drivs av Kulturcentrum på Region Värmland, men arbetsplatsen har varit en skola.

Schyst vinnare av Kommunikatörspriset 2015

Schyst! vann Kommunikatörspriset 2015 med motiveringen att Region Värmland ”inte bara satt jämställdhet på värmlandskartan utan också Värmland på jämställdhetskartan”. Läs mer om priset och hela motiveringen.

Schyst nominerad till Publishing-Priset

Schyst! var en av sex nominerade till kommunikationspriset Svenska Publishing-Priset 2014 i kategorin handböcker.

Kontakt

Bild på Marianne Nilsson

Marianne Nilsson

Projektledare Jämställd regional tillväxt

Avdelningen för regional tillväxt

054-701 10 54

marianne.nilsson@regionvarmland.se

Bild på Hedvig Bergenheim

Hedvig Bergenheim

Kommunikationschef

Kommunikationsstaben

Tjänstledig på 80%.

070-297 15 80

hedvig.bergenheim@regionvarmland.se

Bild på Kristofer Brüngel

Kristofer Brüngel

Kommunikatör

Kommunikationsstaben

054-701 10 70

kristofer.brungel@regionvarmland.se

med finansiering från Tillväxtverket

Sidan uppdaterades den 7 april, 2017