Utlysning

Idéer som bryter könssegregeringen på arbetsmarknaden

Värmland har en starkt könssegregerad arbetsmarknad. Analyser visar att de mest könssegregerade branscherna också har störst problem att rekrytera. Det är nu uppenbart att detta inte räcker för att fylla det framtida kompetensbehovet och skapa fortsatt tillväxt.

Region Värmland har därför öppnat möjligheten att söka medel för att bryta den könssegregerade arbetsmarknaden. Insatserna skall bidra till en jämnare könsfördelning och underlätta framtida rekrytering i branscher med befintlig och förväntad kompetensbrist.

Uppdrag: jämställd regional tillväxt

Regeringen har gett Tillväxtverket uppdraget att utveckla arbetet för jämställd regional tillväxt genom den regionalt utvecklingsansvariga i varje län under 2016–2018. Tillväxtverket har i samband med uppdraget fördelat medel till alla län. Värmland placerade sig i topp vilket ger Region Värmland möjlighet att utlysa medel. Det övergripande målet med uppdraget är att kvinnor och män ska ha samma förutsättningar att nå inflytande i det regionala tillväxtarbetet och få tillgång till tillväxtresurser.

Sidan uppdaterades den 3 april, 2017