Vad kostar det dig?

Statistik om jämställdhet och ojämställdhet kan vara ett viktigt verktyg för förändring. Men för att det ska lyckas behöver siffrorna presenteras på ett sätt som människor verkligen kan ta till sig och förstå. En sådan presentation är målet med pilotprojektet Vad kostar det dig? som drivs av Region Värmland och Länsstyrelsen Värmland, med stöd av Tillväxtverket.

Avsikten med pilotprojektet är att få fram en berättande form av statistik som engagerar och blir ett verkningsfullt verktyg i jämställdhetsarbetet. Bland annat kommer vi använda film och informationsgrafik.

Målet är att främja företagande och regional tillväxt på lika villkor, avseende kön, etnicitet, ålder och bransch.

Projektets resultat ska även vara intressant ur ett nationellt lärandeperspektiv.

Under våren och sommaren 2016 pågår planeringen av projektet och sammanställning av relevant statistik. Under hösten 2016 görs inspelning och marknadsföring av resultatet.

Målgrupp för projektet är invånare i Värmland, både som privatpersoner och som verksamma inom olika myndigheter, företag, organisationer och ideella verksamheter.

Mer information finns på Tillväxtverkets webbplats.

med finansiering från Tillväxtverket

Sidan uppdaterades den 26 oktober, 2016