Ny Facebooksida

För att nå ut till fler företagare med de aktiviteter, nyheter och det stöd som finns i Värmland har nu en Facebooksida startats för Verksamt Värmland. 

På Facebooksidan verksamt.se/varmland delas inlägg som vänder sig till små och medelstora företag i Värmland. Sidan svarar inte på specifika frågor som rör företagande utan är en samlingssida för information och aktiviteter som kan vara intressant för företag att ha koll på. Genom Facebook är förhoppningen att fler ska kunna ta del av Verksamt Värmlands innehåll och syfte på ett mer dynamiskt och närmare vis. Tanken är att sidan ska spegla regionsidan på verksamt.se för att på så vis få mer trafik dit och i förlängningen göra Verksamt Värmland till den naturliga samlingsplatsen för information som rör företagande i Värmland. Då sidan har varit igång under cirka två månader kommer den att utvärderas för att se över hur väl den har fungerat och vad som kan bli bättre.

Sidan uppdaterades den 3 oktober, 2016