Verksamt Värmland träffar aktörer

Genom en turné till de registrerade aktörerna på verksamt.se/varmland är förhoppningen att projektets medarbetare ska lära känna varje aktör lite bättre. 

Under september och oktober kommer projektledaren och kommunikatören i projektet Verksamt Värmland att åka ut till de regionala aktörer som idag finns registrerade i verktyget på verksamt.se/varmland. En förutsättning för att regionsidan på verksamt.se/varmland ska fungera är att de registrerade aktörerna är insatta i verktyget, att de förstår det och att det är anpassat till deras behov. Därför genomförs dessa träffar. Målet är att få en bakgrund till aktörernas tidigare delaktighet i Verksamt Värmland och få en bild av hur de önskar att verktyget och arbetet kring det fungerar fortsättningsvis.

Projektmedarbetarna vill lära känna aktörerna, deras verksamheter och utläsa hur de använder verktyget idag respektive hur de önskar använda det framöver för att förbättra relationerna. Träffarna ska också ge aktörerna en inblick i det pågående arbetet med regionsidan och förhoppningen är att det också ska bli lättare för projektets medarbetare och de registrerade aktörerna att hålla en regelbunden dialog då de fått träffa varandra personligen. Med en regelbunden dialog kommer eventuella problem, möjligheter och önskemål snabbare att kunna upptäckas under den fortsatta projekttiden. Användarvänligheten blir i fokus vilket är viktigt för projektets fortsatta utvecklingsarbete samt regionsidan och matchningsverktygets framtid. 

Sidan uppdaterades den 5 september, 2016