EU:s program och fonder

Du som bor i Värmland kan söka EU-stöd via strukturfonder, nämligen Regionalfonden, Socialfonden och vissa Interregprogram samt transnationella sektorsprogram.

EU-stöd söker du genom strukturfondernas förvaltande myndigheteter. Regionalfonden stödjer projekt som medverkar till att utveckla regioner i EU:s medlemsländer. Det vill säga, ditt projekt ska på något sätt bidra till Värmlands utveckling. Socialfonden ger stöd till kompetensutveckling på arbetsplatser med mera.

För att få EU-stöd måste projektet uppfylla olika kriterier som ställs av förvaltande myndigheter. Gemensamt för alla EU-projekt är att projektet ska ha en tydlig koppling till Värmlandsstrategin, som är en strategi för åren 2014-2020 för alla som vill vara med och utveckla Värmland.

I samband med ansökan har du även möjlighet att söka medfinansiering hos Region Värmland. Kontakta oss för att få mer information om hur du ansöker om medfinansiering till ditt EU-projekt.

Region Värmland har tagit fram faktabladet “Värmlandsstrategin kopplat till EU:s fonder och program 2014-2020” för att underlätta för dig som är intresserad av att söka EU-finansiering. Läs mer och ladda ner faktabladet via länken under ”Relaterad information”.

Projektansökan till EU:s program och fonder

Om du vill söka EU-finansiering kan du i listan nedan se vilken förvaltande myndighet du kan kontakta för mer information om utlysningar inom EU:s program och fonder. 

Kontakt

Bild på Agnetha Nilsson

Agnetha Nilsson

Beredningshandläggare

Avdelningen för regional tillväxt

054-701 10 38

agnetha.nilsson@regionvarmland.se

Bild på Benjamin Nyqvist

Benjamin Nyqvist

Beredningshandläggare

Avdelningen för regional tillväxt

054-701 10 42

benjamin.amukena.nyqvist@regionvarmland.se

Bild på Fredrik Karlsson

Fredrik Karlsson

Beredningshandläggare

Avdelningen för regional tillväxt

054-701 10 53

fredrik.karlsson@regionvarmland.se

Bild på Hanna Bäckman

Hanna Bäckman

Beredningshandläggare

Avdelningen för regional tillväxt

Föräldraledig

hanna.backman@regionvarmland.se

Sidan uppdaterades den 15 november, 2017