Sök projektmedel från Region Värmland

Har du en projektidé och vill söka pengar från Region Värmland? Här finner du ansökningshandlingar och viktig information att läsa innan du lämnar in ansökan till oss.

Innan det är dags att fylla i projektansökan ska projektidén planeras och förankras. Då lägger du grunden för hur framgångsrikt projektet blir. Bra förberedelser underlättar arbetet i nästa steg då ansökan ska skrivas.

De som kan söka projektmedel från Region Värmland är kommuner, kommunförbund, regionförbund, landsting, statliga myndigheter, branschinstitut, intresseorganisationer, ekonomiska och ideella föreningar, stiftelser, universitet/högskolor och forskningsinstitut. Bidrag lämnas normalt inte till enskilda personer eller företag.  

För att vara berättigad bidrag måste den verksamhet du ansöker om projektmedel till gälla för ett projekt. Med projekt menas insatser utanför den ordinarie verksamheten som är avgränsade i fråga om tid, ekonomi och arbetsinsats.

Inkomna ansökningar 2018

Inkomna ansökningar 2018-09

Inkomna ansökningar2018-10

Vanliga frågor & svar

Här har vi samlat de vanligaste frågorna om att gå från idé till ansökan om projektmedel från Region Värmland.

Läs vanliga frågor & svar

Bidrag till kulturprojekt

Vill du söka bidrag för ett projekt inom kulturområdet, läs mer på sidan Kulturbidrag.

Sidan uppdaterades den 1 november, 2018