Gymnasiesamverkan

Under ett läsår studerar cirka 10 000 elever på olika gymnasieprogram i Värmland. Region Värmland arbetar bland annat för att skolorna ska samverka med varandra. Kommunerna i Värmland har i samarbete med Region Värmland arbetat fram ett gemensamt samverkansavtal för gymnasieskolan i Värmland.

Fritt val av gymnasieprogram i hela regionen

Samverkan i gymnasieskolan innebär att alla 16 kommuner i Värmland tillsammans arbetar för att stärka utbildningarnas kvalité. Det gemensamma samverkansavtalet innebär att alla elever fritt kan välja gymnasieprogram i hela regionen och bli förstahandsmottagna, oavsett vilken kommun de bor i.

Gymnasiesamverkan i Värmland är ett arbetssätt för kommunerna att komma överens om gemensamma skolutvecklingsfrågor. En politisk styrgrupp med representanter för samtliga kommuner i länet leder arbetet. Avtalet trädde i kraft läsåret 2009. Vidare har en gemensam informationsportal utvecklats, gymnasieantagningen för Värmlands län och Åmåls kommun.

Gymnasieantagningen för Värmlands län och Åmåls kommun

Sidan uppdaterades den 11 december, 2018