Högskola och vuxenutbildning

Här hittar du en sammanställning av utbildningsmöjligheterna i Värmland för vuxna. I Värmlandsstrategin finns ett mål om att fler vuxna ska ha eftergymnasial utbildning. 

Högskoleutbildning

Karlstads universitet – det moderna universitetet

Karlstads universitet har cirka 16 000 studenter. Universitetet erbjuder omkring 40 utbildningsprogram på grundnivå, ett 30-tal på avancerad nivå och drygt 900 kurser. Därutöver finns det möjlighet att avlägga en doktorsexamen inom ett 20-tal ämnesmiljöer. Universitetet erbjuder utbildningar inom bland annat ekonomi, IT, naturvetenskap, hälsa, vård, turism, socialt arbete och ingenjörsvetenskap. Vid campus Ingesund i Arvika är universitetets musikhögskola belägen. Karlstads universitet är ett av fem lärosäten i landet som har rätt att utfärda samtliga lärarexamina.

Forskning

Karlstads universitet har av en balans mellan akademisk och samhällsinriktad verksamhet. All forskning bedrivs i nära samarbete med andra samhällsaktörer. Forskning finns inom traditionella akademiska ämnen och inom mångvetenskapliga områden med utgångspunkt från samhällets behov. Tjänsteforskning, IT-säkerhet, bestrykning av papper, verktygsstål, regional samhällsutveckling samt genusperspektivets betydelse i familj och arbete är några exempel på forskningsområden.

Mer information på Karlstads universitets webbplats

Bergsskolan i Filipstad

Utbildningarna med inriktning mot stål-, metall- och verkstadsindustrin genomförs i nära samarbete med regionens företag och klusterorganisationen ”Stål&Verkstad”. De bergsinriktade utbildningarna genomförs i samarbete med landets stora gruv- och mineralföretag och olika branschorganisationer.

Mer information på Bergsskolans webbplats

Gammelkroppa skogsskola i Filipstad

En privat högskola som drivs i stiftelseform, utbildar skogstekniker och vidareutbildar personal i skogsbranschen.

Mer information på Gammelkroppa skogsskolas webbplats

Yrkeshögskolor

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildning som skall vara flexibel och svara upp mot arbetsmarknadens behov. Utbildningen kombinerar teori med arbetslivsanknutet lärande. I Värmland finns flera olika yrkeshögskolor med olika inriktingar. Alla värmländska yrkeshögskoleutbildningar finns samlade på en webbplats.

Mer information på Yrkeshögskolor i Värmlands webbplats

Folkhögskolor

I Värmland finns sex folkhögskolor, Region Värmland driver fem av dem: Ingesunds folkhögskola, Klarälvdalens folkhögskola, Kristinehamns folkhögskola, Kyrkeruds folkhögskola och Molkoms folkhögskola. Geijerskolan drivs av en stiftelse. Läs mer via länkarna under ”Relaterad information”.

Kommunal vuxenutbildning

Kommunal vuxenutbildning fokuserar på grundläggande och gymnasial vuxenutbildning. Den kommunala vuxenutbildningen skall ge utbildning till de vuxna som saknar kunskaper motsvarande grundskolan eller gymnasieskolan. På kommunernas webbplatser hittar du information om utbildningen.

Sidan uppdaterades den 3 januari, 2017