Start / Klarälvdalen / Våra utbildningar / Natur- och kulturvägledning

Natur- och kulturvägledning

En ettårig utbildning där du som deltagare får lära dig vad natur-och kulturlandskapet berättar och hur du på olika sätt kan förmedla det till andra genom guidning, berättande, utställning och digitala verktyg. Värmland och vi bjuder in till ett sammanhang inom natur och kulturvägledning att jobba och verka i.

"Vi blickar ut över blånande bergen och säterstugorna med klang från kokällor förr och nu, tassar in i de djupa gammelskogarna och hälsar på skogens invånare. Vi följer slingrande älvar och lyssnar till deras sång om kvarnar och järnbruk, beundrar ängens blommor och letar fram historian om människorna som röjde landet"

Kursinformation

Utbildningsort: Stöllet

Omfattning: 1 år, distans med närträffar

Studietakt: 100 procent

Internat: Ja i Stöllet

Kursstart: Augusti

Sista ansökningsdag: 15 april OBS! förlängd ansökningstid 15 maj

Kursen är berättigad till studiemedel från CSN (gymnasienivå)

Värmland är ett Sverige i miniatyr - från arkipelag och jordbruksbygd i söder till skog och berg i norr. Värmland och vi bjuder in till ett inspirerande klassrum där du får möjlighet att hitta ett sammanhang inom natur- och kulturvägledning att jobba och verka i.

Kursen passar dig som:

 • Vill uppleva och lära dig mer om Värmlands natur- och kulturlandskap.
 • Brinner för att dela med dig av ditt intresse och engagemang för natur och kultur.
 • Vill skapa och arbeta med upplevelser inspirerande av natur och kultur.

Kurslängd och omfattning

Det är en distanskurs som du studerar på 100 procent med cirka 10 närträffar fördelade över året. Boende under närträffarna finns på vårt internat.

Tiderna för närträffar 2022:

 • 17/8 - 19/8
 • 22/8 - 26/8
 • 12/9 - 16/9
 • 3/10 - 7/10 halvklass
 • 10/10 - 14/10 halvklass
 • 14/11 - 18/11
 • 12/12 - 16/12

Kursmål

Med utgångspunkt i värmlands fantastiska natur- och kulturlandskap får du som deltagare möjlighet att tillägna dig kunskap och fördjupa dig inom ämnet natur- och kulturvägledning.

 • Under kursen kommer dina färdigheter inom friluftsliv att utvecklas och du kommer att bli trygg i rollen att vägleda människor i olika miljöer.
 • Vi lär oss hur man med kommunikation förbättrar möjligheter till positiva upplevelser i naturen för olika målgrupper och bidrar till ökad miljömedvetenhet hos den enskilde och samhället i stort. Som naturvägledare verkar du i olika sammanhang för att synliggöra vårt natur- och kulturarv och levandegöra landskapets gömda berättelser för andra.
 • Kursen följer också normen för naturguide och du som deltagare kommer ges förutsättningar för att kunna ta certifieringen som naturguide

Kursinnehåll

Vad berättar natur- och kulturlandskapet för dig och vad vill du förmedla till omvärlden? Hur kan en mule ge förutsättning för biologisk mångfald? Hur mjölkar man en ko? Hör du ekot från vallmusiken? Vilka spår har fäbodkulturen lämnat efter sig då och nu? Under kursens gång har vi ett nära samarbete med den levande fäboden Kårebolssätern där vi fördjupar oss i ämnet.

Värmland är ett landskap med varierande natur vilket har gett förutsättningar för en rik kultur. Vi upptäcker det tillsammans, tar vara på lugnet i skogen och spänningen i kulturen genom att varva teoretiska och praktiska moment i fält med grupparbeten och individuella projektarbeten.

De teoretiska passen är upplagda som föreläsningar och lektioner. Innehållet följer årstidernas förutsättningar och ämnena varvas. Undervisningen sker via Teams för distansstudier och med utgångspunkt i Stöllet för närträffar. Praktik ingår i utbildningen.

Detta får du lära dig:

 • Värmlands natur- och kulturlandskap
 • Folktro och traditioner
 • Berättarteknik
 • Vistelse i naturen för personlig utveckling
 • Ledarskap
 • Friluftsliv och säkerhet
 • Guidning
 • Entreprenörskap
 • Fältbiologi
 • Skogensskafferi
 • Digitala verktyg för naturvägledning

Valbara kurser:

 • Certifiering naturguide

Exempel på fältexkursioner

Fäboliv

Studier på den levande fäboden Kårebolssäternsom har gamla anor. Du får lära dig om fäbodarnas historia, djurskötsel, mjölkning, osttillverkning, brödbak och slåtter med mera.

Finnskogen

Studieresa på Värmlands finnskog med tre övernattningar i stugor.

Pilgrimsvandring

Dagstur på cirka en mil där vi följer pilgrimernas väg mot Nidaros.

Sveriges innanhav

Studieresa till södra Värmland med tre övernattningar i stugor. Vi upptäcker Vänern och dess kringliggande arkipelag, jordbrukslandskap och arkeologi.

Flottfärd

På Klarälven gick den sista flottningen av timmer i Sverige. Vi bygger en flotte och följer stockens färd en bit på vägen.

Utrustning att ha med sig till kursen

 • Ryggsäck
 • Sittunderlag
 • Egen utrustning att äta med och på (mugg, tallrik/matlåda, bestick, vattenflaska, termos)
 • Kläder och skor för utomhusvistelse i alla väder och årstider
 • Sovsäck
 • Liggunderlag


Kursen är uppbyggd efter den nationella normen för utbildning av naturguider och deltagarna ges förutsättning för att ta certifieringen efter avslutad godkänd kurs.

Normen har tagits fram av utbildare runt om i landet tillsammans med Centrum för naturvägledning (SLU Centrum för naturvägledning, CNV | Externwebben). Den nationella normen har tagits fram för att öka yrkets professionalism, kompetens samt säkerhet.

Här kan man läsa mer om normen: Utbildningsnorm Naturguider

här kan du läsa mera om certifieringen: certifieradnaturguide

Efter avslutad kurs

Efter godkänd avslutad utbildning har du tillägnat dig kunskap om natur- och kulturhistoria samt friluftsliv. Du har även fått med dig flera verktyg att använda för att på olika sätt arbeta och verka i naturvägledningssammanhang. Detta tillsammans med kunskapen om entreprenörskap ger dig bra förutsättningar för att driva eget företag inom naturturism som är en stark växande trend inom besöksnäringen. Som naturvägledare kan du arbeta och verka på olika sätt; Naturumpersonal, museipedagog, naturguide, naturskolelärare, naturturismarrangörer eller inom ideell sektor.

Presentation av kursen natur- och kulturvägledning

Maria som är deltagare berättar.

Kontakt

Alexander Baker
E-post: alexander.baker@regionvarmland.se
Telefon: 010-833 12 20

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?