Till startsidan
Start / Vård och behandling / Vaccinationer / Vaccination mot covid-19 / Medicinska frågeställningar

Medicinska frågeställningar

Medicinska frågeställningar inför vaccination.

Alla som svarar "Ja" på någon av frågorna om allergi i hälsodeklarationen ska bedömas av läkare. Notera att frågorna gäller allvarliga allergiska reaktioner som har krävt behandling på akutmottagning eller inläggning på sjukhus.

Dessa personer ska själva ringa tidsbokningen för att boka en telefontid till läkare på Regional vaccinationsenhet.

Övriga enheter inom vården kan vid behov skicka remiss till Regional vaccinationsenhet.

Regional vaccinationsenhet avgör vid vilken av följande nivåer av beredskap som är nödvändig:

  • Vaccination med normal observation 15 minuter med tillgång till akutläkemedel (adrenalin, betapred och antihistamin).
  • Vaccination med utökad observation 30 minuter med tillgång till intravenös vätskebehandling, syrgas och läkare på plats utöver akutläkemedel enligt ovan.
  • Vaccination med narkosläkarberedskap.

Vid bedömningen används nedanstående algoritm, som bygger på riktlinjer från Svensk förening för allergologi.

Vaccin mot covid-19 ska ges intramuskulärt.

Vid intramuskulär injektion hos patienter som behandlas med antikoagulantia eller tillstånd med påverkan på koagulationen finns viss risk för muskelblödning.

Rådgör med hematolog vid behov vid tillstånd med påverkan på koagulationen.

I samtliga fall ska injektionsstället ska komprimeras i 5 minuter.

För patienter behandlade med warfarin, NOAK, trombocythämmare eller lågmolekylärt heparin följs nedanstående rutin:

Intramuskulär vaccination till personer som är behandlade
med antikoagulantia - RUT 21675 version 4 (pdf) Pdf, 169 kB.

Vaccin mot covid-19 ska ges med minst 7 dagars intervall till annat vaccin.

mRNA-vaccin mot covid-19 (Comirnaty och Spikevax) kan dock ges samtidigt som vaccin mot säsongsinfluensa (gäller inte högdosvaccin mot säsongsinfluensa eller vaccination av barn 12-17 år).

Nuvaxovid ska tills vidare ges med minst 7 dagars intervall till vaccin mot säsongsinfluensa.

Om en person insjuknar i covid-19 efter påbörjad vaccinationsserie kan efterföljande dos ges vid planerad tidpunkt om personen då helt tillfrisknat från covid-19. Viss immunitet uppstår vid en infektion men det är fortfarande oklart hur länge en person är immun efter en genomgången infektion av covid-19.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats

Till toppen