Till startsidan
Region Värmland / Nyhetsarkiv / Regionala utvecklingsnämnden i korthet 7 mars

Regionala utvecklingsnämnden i korthet 7 mars

Regionala utvecklingsnämndens sammanträde den 7 mars handlade bland annat om det nya samarbetsavtalet mellan Region Värmland och Innlandet fylkeskommun i Norge som ska möjliggöra gränsöverskridande projekt och nämndens årsredovisning för 2022.

Samarbetsavtal mellan Region Värmland och Innlandet fylkeskommun

2020 undertecknades ett samarbetsavtal mellan Region Värmland och Innlandet fylkeskommun med en tidsram på två år. Nu har nämnden beslutat att godkänna ett nytt avtal som sträcker sig till 2026. Det nya avtalet har ett stärkt fokus på grön omställning i näringslivet, kompetensförsörjning, gränsöverskridande innovationssystem, landsbygdsutveckling, kulturutveckling samt analys och statistik. Inom ramen för detta planeras mötesplatser för erfarenhets- och kunskapsutbyte för regionala politiker, tjänstepersoner och näringslivsaktörer, kulturaktörer och ideell sektor. Avtalet ska även göra det lättare att driva gränsöverskridande projekt.

Årsredovisning regionala utvecklingsnämnden 2022

Regionala utvecklingsnämnden visar ett underskott på 2,2 miljoner kronor för helåret 2022. Resultatet beror främst på att mer ERP-medel (egna regionala projektmedel) har utbetalats 2022 än tidigare år. De extra tillförda projektmedlen utöver ERP-ramen 2022 uppgick till 7,2 miljoner kronor och avser skulder från tidigare år.

 

Kontaktperson:

Erik Evestam (C)
Ordförande regionala utvecklingsnämnden
erik.evestam@regionvarmland.se
Mobil: 076-527 38 44

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?