Hjälp oss bli bättre

Har du en idé om hur webbplatsen kan bli bättre? Dina synpunkter är viktiga, ta tillfället i akt och dela med dig av dem!

Om du fyller i namn och e-post har vi möjlighet att ge dig återkoppling på dina synpunkter.

Vårdfrågor

Inte nöjd

Om du inte är nöjd med vård eller vårdinformation och vill klaga hittar du mer information och kontaktuppgifter på 1177.se.

Kontakta vården

Tänk på att aldrig mejla personlig information som till exempel ditt personnummer eller uppgifter som rör din hälsa. Av säkerhetsskäl kan vi tyvärr inte hantera patientärenden eller besvara frågor om vård via e-post. Dessa ärenden hanteras i e-tjänsterna på 1177.se eller genom att du kontaktar din mottagning.

Förbättringsidéer för webbplatsen

Din synpunkt:
Namn:
Mejladress:
 

Tillbaka till Regionvarmland