Nyheter Region Värmland

Skärpta allmänna råd i Värmland

Smittspridningen av covid-19 ökar i Värmlands län. Läget är allvarligt och för att bryta smittspridningen krävs ett förändrat beteende.

Så går det till när vi vaccinerar under pandemin

Vaccineringen mot säsongsinfluensan har börjat och med anledning av pandemin anpassas vaccinationsmottagningarna på olika sätt. Inom Region Värmland erbjuder nästan alla vårdcentraler på ett eller annat sätt drop-in-mottagning för vaccinering.

Publikgränsen på max 50 personer kvarstår i Värmland

Länsstyrelsen Värmland beslutade i dag, den 30 oktober, att hålla fast vid en publikgräns på max 50 personer för alla allmänna sammankomster och publika arrangemang i Värmland. Detta efter en hemställan från Region Värmlands smittskyddsläkare.

Prins Carl Philip och prinsessan Sofia besökte Centralsjukhuset i Karlstad

Prins Carl Philip och prinsessan Sofia besökte Centralsjukhuset i Karlstad

Prins Carl Philip och prinsessan Sofia besökte i dag Centralsjukhuset i Karlstad för att möta hälso- och sjukvårdspersonal. Prinsparet lyssnade intresserat och uttryckte djup tacksamhet för Region Värmlands insatser under covid 19-pandemin.

Region Värmland skriver under deklarationen för en stark demokrati

Region Värmland skriver under deklarationen för en stark demokrati

Nästa år fyller demokratin i Sverige hundra år och redan nu uppmärksammas demokratins betydelse runt om i landet. Region Värmland är en av många aktörer som undertecknar demokratideklarationen.

Den nya tillnyktringsenheten har öppnats

Nu har den nya tillnyktringsenheten vid Centralsjukhuset i Karlstad öppnats. Enheten är till för den som har behov av tillnyktring under medicinsk övervakning. På måndagen den 12 oktober invigdes enheten.

Nya ambulansstationen har lett till halverade utryckningstider

Nya ambulansstationen har lett till halverade utryckningstider

Efter flytten till den nya ambulansstationen i Råda har utryckningstiderna i stort sett halverats. – Vi har fått en station som är anpassad för verksamheten och resultatet visade sig redan första veckan, säger Peter Nordin, ambulanschef.

Ny undersökning ska ta reda på vad gravida och nyblivna mammor i Region Värmland tycker om vården

Under två års tid kommer lite drygt 6000 gravida och nyblivna mammor i Region Värmland ha möjlighet att dela med sig av sina upplevelser och erfarenheter av vården och sin egen hälsa. Svaren hjälper till att utveckla vården.

Viktigt att tänka på både mat, motion och mediciner

Mat, motion och mediciner – det är fokus för den årliga nationella kampanjen Balansera mera som börjar idag. StigAllan Karlsson berättar vad man kan göra själv för att minska risken för fallskador.

E-tjänst för provtagning av barn öppnar på alla regionens vårdcentraler

Den analysmaskin som gick sönder i början av veckan är lagad och e-tjänsten för att beställa covid-19-prov för barn har nu öppnats på alla regionens vårdcentraler.

Alla får hitta sitt sätt

Lena Käld Palmer har alltid varit fysiskt aktiv – både innan och efter att hon blev skadad och började använda rullstol 1989. Och hon har rullat mycket i backar.

Nedsatt analyskapacitet av covid-19-prover minskar tillfälligt antalet provtagningar av barn

På grund av minskad analyskapacitet måste Region Värmland tillfälligt minska antalet provtagningar av barn.

Kropp och själ hänger ihop

Att kropp och själ hänger ihop ser Anna Sundkvist Kräutner som självklart. Att man rör på sig mer kan minska psykisk ohälsa och risken för självmord.

Torsby kliver uppåt i årets AT-ranking

Att AT-läkare har en bra tid hos oss är en viktig del i vår kompetensförsörjning. En lyckad AT kan vara starten på ett yrkesliv i regionens hälso- och sjukvård. Därför är vi glada och stolta när våra AT-läkare ger goda betyg åt utbildningsorterna.

Inga patienter med covid-19 i behov av intensivvård

För första gången på närmare tre månader vårdas inga patienter med covid-19 på intensivvårdsavdelning inom Region Värmland. – Det är glädjande och ett steg i rätt riktning, men vi kan inte slappna av ännu, säger Lena Gjevert, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Ny stödfunktion för samordning av transvård i Region Värmland

Ny stödfunktion för samordning av transvård i Region Värmland

Sedan den 1 april finns en ny stödfunktion för samordningen av transvård. Funktionen är i form av den nya tjänsten samordnare transvård som innehas av Johanna Valentin.

Region Värmland startar en central smittspårningsfunktion

För att ytterligare begränsa och hejda spridningen av coronaviruset SARS-CoV-2 startar Region Värmland ett centralt placerat team för smittspårning av covid-19.

Res på annat sätt om du kan

Res på annat sätt om du kan

Uppmaningen kommer från kollektivtrafiken i Värmland inför måndagens skolstart. – Vi önskar att alla resenärer som har möjlighet anpassar sin restid. På så sätt kan man ge plats för de som inte har möjlighet att förändra sina resvanor, säger tf trafikdirektör Mattias Bergh i samband med en presskonferens inför skolstarten som Region Värmlands kollektivtrafik höll på torsdagen.

Stroke – insjuknandet minskar, överlevnaden ökar

I det senaste numret av hushållstidningen 1177 vårdguiden är huvudtemat stroke. Över tid har insjuknandet i stroke minskat med 40 procent.

Första linjen unga för barn och unga som mår dåligt

Sommar, sol och unga som mår dåligt. Hallå där Anna Henriksson, kurator på första linjen norra. Hur gör man som ung om man behöver prata med någon om sitt mående i sommar?

Tillbaka till Regionvarmland