Träffa våra medarbetare på Instagram

Vid årsskiftet bildas Region Värmland.
För att visa upp vad vi gör gör fyller vi vårt Instagramkonto med medarbetare från hela organisationen.Arkivarien Magnus Hakala är en av medarbetarna som berättar sin story på Instagram. 

Den 1 januari 2019 bildas Region Värmland då Landstinget i Värmland, kommunalförbundet Region Värmland, Värmlandstrafik och Karlstadsbuss går samman i en gemensam organisation.
Den nya organisationen får ett brett uppdrag som innefattar hälso- och sjukvård, regional utveckling och kollektivtrafik.

För att visa Region Värmlands bredd och vad vi arbetar med kommer minst en medarbetare om dagen att presenteras på Region Värmlands Instagramkonto.
Som följare får du träffa ett antal medarbetare från alla delar av organisationen; det vill säga hälso- och sjukvård, regional utveckling, kultur och bildning samt kollektivtrafik.
Instagramkampanjen startar den 1 januari och håller på under fem veckors tid.

Varje medarbetare presenteras med bild och en liten personlig betraktelse, båda med koppling till respektive persons arbete eller uppdrag. Meningen är en vardags- och verksamhetsnära inblick med storytellingprägel där medarbetarna berättar berättelsen om Region Värmland.
Bland annat får vi möta folkhögskolläraren Zahra, kirurgen Linda, Kajsa som jobbar i Bryssel och bussföraren Bibbi.

Instagramkampanjen startar den 1 januari 2019. Följ den gärna och tipsa dina vänner om kontot @regionvarmland.

Här kan du läsa mer om Region Värmland.

Tillbaka till Nyheter Region Värmland