Ungdomar kliver på buss.

Fler behöver åka buss när skolorna börjar – kan du anpassa din restid så gör det!

Res på annat sätt om du kan

Uppmaningen kommer från kollektivtrafiken i Värmland inför måndagens skolstart.
– Vi önskar att alla resenärer som har möjlighet anpassar sin restid. På så sätt kan man ge plats för de som inte har möjlighet att förändra sina resvanor, säger tf trafikdirektör Mattias Bergh i samband med en presskonferens inför skolstarten som Region Värmlands kollektivtrafik höll på torsdagen.

När skolorna startar igen innebär det att fler kommer att åka buss i rusningstrafik. För att kunna hålla avstånd måste antalet resenärer begränsas. Det kan tyvärr leda att till resenärer nekas att åka med.

Har du möjlighet, avstå från att åka buss på vardagar mellan 07.00 - 08.30 och 15.00 - 17.00. Du som kan ta dig till jobbet på annat sätt än att åka buss under rusningstrafik hjälper till att minska trängseln och därmed risken för smittspridning.

Fler behöver åka och färre platser

När länets gymnasieskolor åter öppnar upp betyder det en 30-procentig ökning av trafiken. De totalt 220 fordon som idag rullar under de intensivaste timmarna morgon och eftermiddag, blir egentligen hälften så många om alla resenärer ska ha möjlighet att hålla avstånd i fordonen. 
– Vi har gjort en analys som baseras sig på trafiken vid samma tidpunkt ifjol och om flödet av skolelever och arbetspendlare ligger på samma nivå, samtidigt som vi ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om trängsel, kommer inte alla att komma med, säger Markus Bergman, trafikchef busstrafik.

Åtgärder för en fungerande trafik

För att minska smittspridning av covid-19 i samband med att skolorna är igång gör kollektivtrafiken i Region Värmland en rad åtgärder för att undvika trängsel ombord:

  • Alla tillgängliga fordon används.
  • Beredskap för att genomföra omprioritering i linjerna vid en akut situation.
  • Maximal förstärkningstrafik plus fem inlånade bussar kommer vara i drift.
  • Informationsutskick till vårdnadshavare via gymnasieskolor.
  • Resenärsinformation (med uppmaning att resa i andra tider än i rusningstrafik eller på annat sätt) i digitala informationskanaler.
  • Kundvärdar på strategiska platser.
  • Daglig dialog med berörda entreprenörer.

Information om linjer och turer med högt tryck

På kollektivtrafikens webbplatser finns listat vilka linjer och turer där det riskerar att bli trångt och som därmed i möjligaste mån bör undvikas.

Tillbaka till Nyheter Region Värmland