Publikgränsen på max 50 personer kvarstår i Värmland

Länsstyrelsen Värmland beslutade i dag, den 30 oktober, att hålla fast vid en publikgräns på max 50 personer för alla allmänna sammankomster och publika arrangemang i Värmland. Detta efter en hemställan från Region Värmlands smittskyddsläkare.

Med anledning av att smittspridningen vad gäller covid-19 har ökat i Värmland under de senaste veckorna fattade länsstyrelsen på fredagen beslut om att hålla fast vid en publikgräns på max 50 personer för alla allmänna sammankomster och publika arrangemang i Värmland.

– Jag gjorde under fredagseftermiddagen en hemställan om en fortsatt gräns på max 50 personer och landshövdingen fattade snabbt beslut om detta. Vi ser en kraftig ökning av antalet fall och andelen positiva har ökat från cirka 1 till 6 procent. Det är fel läge att höja publikgränsen just nu och vi måste göra vad vi kan för att bromsa smittspridningen, säger Ingemar Hallén, smittskyddsläkare.

– Vi måste agera när vi ser att smittspridningen ökar, det är vårt ansvar, både av omsorg för varandra och för att vi inte ska få en ohållbar situation, säger Georg Andrén, landshövding.

Beslutet gäller från den 1 november och månaden ut, men kan därefter förlängas utifrån hur smittspridningen utvecklas.

Tillbaka till Nyheter Region Värmland