Lennart Gustafsson första värmlänningen att vaccineras

Nu har vaccineringen mot covid-19 inletts. Och det är de äldsta och sårbaraste som vaccineras först. Lennart Gustafsson på Ruds trygghetsboende i Karlstad blev den första värmlänningen att vaccineras.
– Jag tycker det känns väldigt bra. Jag vill ju inte ha den där sjukdomen, säger han.

Lena Hallgren är enhetschef på Ruds trygghetsboende som har fått den första delen av de cirka 200 doser som anlände till Värmland igår.  

– Äntligen kan vi börja vaccinera våra kunder. Det här är ett efterlängtat ögonblick, säger Lena.   

Sammanlagt har Värmland fått cirka 200 doser i den första omgången och inom kort kommer betydligt större leveranser. Anders Nordmark, Region Värmlands vaccinationssamordnare, förklarar:  

– Vi börjar med de mest utsatta. Det är personer som bor på ett särskilt boende eller har hemtjänst. Det är dem vi främst måste skydda, säger han. (Se faktaruta)  

Äldre kvinna får vaccinationsspruta

Peter Nylander, verksamhetschef för hälso- och sjukvård i Karlstads kommun, berättar att därför är det kommunerna som genomför vaccineringarna i detta första skede.  

– Det är kommunerna som har ansvar för hemtjänst och särskilda boenden. Vi har personal som genomför vaccineringarna, men regionen kommer att stötta oss om det behövs, säger han.  

Näst på tur är övriga personer som är 70 år eller äldre samt övrig vård- och omsorgspersonal som arbetar nära de som har stort behov av skydd. Övriga personer som har en ökad risk att bli allvarligt sjuka ska också få vaccin. Därpå kommer resten av invånarna som är 18 år eller äldre att erbjudas vaccin. Vaccinet erbjuds kostnadsfritt.  

För att kunna genomföra hela vaccineringen på ett effektivt och smittsäkert sätt planerar Region Värmland för större vaccinationsmottagningar runtom i länet. 

– Tanken med detta är att skapa en struktur där vi kan ta emot många som ska vaccinera sig, att vi kan göra det på ett säkert sätt för hindra smittspridning och att vi kan säkerställa den kylkedja som krävs för vaccinets hållbarhet, säger Anders Nordmark.  

Att vaccinera stora delar av ett läns befolkning är en utmaning för kommunerna och regionen, men Värmland har bra erfarenhet av vaccinering mot säsongsinfluensan.  

– Även om detta blir en mycket större insats så kan vi och kommunerna bygga på vår erfarenhet av säsongsinfluensan. Så vår beredskap för att kunna genomföra vaccinationerna är god, säger Madelene Johanzon, områdeschef för öppenvård på Region Värmland.  

Regionens ambition är att tidsbokning ska kunna ske både digitalt och via telefon. Mer information kommer att komma på webbplatsen 1177.se.  

–  Vaccinering mot covid-19 kommer vara en förutsättning för att inom överskådlig tid få en förutsägbar vardag igen. Men det är viktigt att komma ihåg att restriktioner kommer att kvarstå under en ganska lång tid framåt, och att vi måste fortsätta följa dem, säger smittskyddsläkare Ingemar Hallén.   

Tillbaka till Nyheter Region Värmland