Hälften av alla vuxna fullvaccinerade i Värmland

Den stora vaccinationsinsatsen mot covid-19 går framåt. Mer än hälften av alla värmlänningar över 18 år är nu färdigvaccinerade.
– Oerhört glädjande, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Lena Gjevert.

I slutet av förra året inleddes vaccineringen mot covid-19 i hela landet.

Sedan dess har fler än 170 000 värmlänningar fått den första dosen och runt 115 000 fått båda doserna. Det innebär att mer än varannan värmlänning över 18 år vaccinerats klart, och har ett gott skydd mot allvarlig sjukdom i covid-19. Värmland är därmed en av de första regionerna att nå en femtioprocentig vaccinationstäckning.

– Det känns jätteskönt och viktigt att vi kan trygga och skydda våra invånare mot den svåra sjukdom som coronaviruset kan ge. Så siffrorna är oerhört glädjande och visar att värmlänningarna förstår vikten av att vaccinera sig, och att vi har en organisation som klarar av hela den här jätteinsatsen, säger Lena Gjevert.

Nationellt har regeringen och Folkhälsomyndigheten satt målet att 70 procent av alla som är 18–65 år ska vara fullvaccinerade före den 5 september.

I Värmland kan alla över 18 år boka tid och med fortsatt hög vaccinationsvilja är förhoppningarna att nå det nationella målet goda.

– Vi ser att många även i de yngre åldersgrupperna bokar tider, vilket förstås är väldigt positivt. Att vi som befolkning ska få ett kollektivt skydd bygger på att vi är många som vaccineras, därför är det viktigt att de som ännu inte bokat in sin vaccination gör det så snabbt som möjligt, säger Lena Gjevert.

Att organisera en vaccinering av 230 000 värmlänningar över 18 år har inneburit utmaningar, men också en bekräftelse på att vaccinationsinsatsen engagerar – och fungerar.

När Region Värmland i december sökte efter personer som kunde tänka sig att stötta upp kring arbetet, med allt från att bemanna entréer vid vaccinationsmottagningar till att vaccinera och administrera, anmälde sig mer än 500 personer.

Den effektiva och robusta organiseringen har varit en avgörande pusselbit, menar Fredrik Larsson, regionstyrelsens ordförande.

– Allt från samordning och ledning till hur smidigt det fungerar på våra vaccinationsmottagningar har varit en framgångsfaktor som gjort att vi kunnat planera väl och ha högt tempo i vaccineringen. Tack var det har vi kommit så långt som vi gjort i dag.

Fredrik Larsson fortsätter:

– Det här är ett bra tillfälle att tacka och hylla alla involverade som är del i att vaccinationen går så bra som den gör för oss i Värmland. Inte minst medarbetarna på våra vaccinationsmottagningar som gått in på nya arbetsuppgifter och gjort det på ett fantastiskt sätt.

Tillbaka till Nyheter Region Värmland