Nu har förslagen för framtidens primärvård presenterats

Tillsammans arbetar medarbetarna inom område öppenvård för att utveckla framtidens primärvård i Värmland. På tisdag redovisade sju arbetsgrupper sina förslag för det fortsatta arbetet. Målet är att skapa en bättre vård och en hållbar arbetsmiljö.

Redovisning BEON
Anna Nergård, regeringens särskilda utredare för "Samordnad utveckling för god och nära vård", hälsade via länk att hon kommer att följa arbetet inom Landstinget i Värmland.

– Genom att använda den kompetens som finns hos våra medarbetare och lyssna på våra patienters behov ska vi skapa en kostnadseffektiv och behovsstyrd vård. Under våren har över 100 medarbetare arbetat med att ta fram formerna för detta, säger Börje Ehinger, utvecklingsledare inom område öppenvård och specialist i allmänmedicin.

Konceptet kallas bästa effektiva omhändertagandenivå, eller BEON. En viktig del i detta är att många patientbesök i framtiden kan hanteras av andra professioner än läkare.
– Vi har redan idag arbetsväxlat inom flera områden på våra vårdcentraler. Den stora skillnaden är att vi nu ska göra det på alla vårdcentraler. Det vi vill är att skapa en riktigt bra arbetsmiljö samtidigt som vi tar hand om våra patienter på ett effektivt sätt, säger Mathias Karlsson som är områdeschef.

Bakgrunden är bland annat hög arbetsbelastning och brist på läkarresurser. Efter en förstudie identifierades sju områden där man såg stora möjligheter att överföra en del av dagens läkarbesök till andra yrkeskategorier vid differentierade mottagningar. De är valdes dels utifrån stora flöden inom vissa områden men även utifrån att det är grupper som behöver en bättre kvalitet av sin vård. Grupperna är:

• Astma/kol
• Diabetes
• Hjärtsvikt
• Infektion
• Led- och muskelåkommor
• Psykisk hälsa
• Högt blodtryck

Arbetsförslagen som innehåller triagering och styrdokument kommer nu att presenteras för hälso- och sjukvårdsledningen den 21 juni. Efter sommaren startar utbildning och implementering av de olika mottagningarna på länets vårdcentraler.

– Vi förväntar oss att se mätbara effekter av det genomförda förändringsarbetet under 2018. Förändringsarbetet drivs i ett mycket högt tempo och många medarbetare är involverade i att ta fram underlag för de förändringar som ska ske. Både det höga tempot i förändringsarbetet och den stora medarbetarinvolveringen ser vi som en framgångsfaktor, säger utvecklingsledare Anders Olsson.

Tillbaka till Nyheter Region Värmland