Start / Typsnitt och formatmallar

Typsnitt och formatmallar

Webbplatsens har ett antal formatmallar uppsatta. Grunden till huset är en kopia av intranätet och därför finns spår av detta i tex formatmallar. 

Typsnitt

Aktivering nav typsnitt görs via vua @import i CSS-filen och laddas från googleapis.com
https://fonts.googleapis.com

En nedladdad kopia av typsnittet finns i filarkivet
system/dist/fonts

Typsnitt på webbplatsen

Namn

Var

Beskrivning

Helvetica

Body

Är det typsnitt som använd om inget annat anges i formatmallen eller i CSS

Helvetica neue-bold

Formatmallar

Rubriker

Open sans

Formatmallar

Brödtext och ingressSidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen