Coronaviruset – Frågor och svar om skolans anpassningar

Coronaviruset – Frågor och svar om skolans anpassningar

Här har vi samlat frågor och svar gällande de anpassningar som görs på grund av coronaviruset. Innehållet uppdateras kontinuerligt utifrån de åtgärder som tas för att minska smittorisken.

[Uppdaterad 17 juni] Region Värmlands folkhögskolor följer myndigheternas och folkbildningsrådets rekommendationer för att minska smittspridningen av Covid-19. Den 15 juni lättade restriktionerna för gymnasie- och vuxenutbildningarna i Sverige och skolan kommer omsorgsfullt att återgå  från distansundervisning till närstudier. 

Detta innebär att vi på Ingesunds folkhögskola i nuläget planerar för en vanlig uppstart på skolan, men med vissa anpassningar för att följa folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Hur blir det vid uppstarten i höst?

I nuläget planerar vi en vanlig uppstart på skolan men med vissa anpassnigar så att vi kan undervisa på ett säkert sätt. Vi kommer som exempel anpassa gruppstorlekarna så att det inte är för många personer samlade samtidigt på en och samma plats.  

Det är fortsatt viktigt att vara helt symptomsfri. Känner du dig helt frisk så är du hjärtligt välkommen till kursstarten i augusti.

Kommer undervisningen bli påverkad?

Vi är övertygade om att vi kommer att kunna bibehålla kvalitén på undervisningen även om vi gör anpassningarna som krävs för att minska smittspridningen. Den största delen av undervisningen kommer som vanligt att ske i klassrum och i skolans övriga lokaler. Viss teoretisk undervisning kommer att ske på distans.

Vad gäller för mig som ska bo på internatet?

Du är hjärtligt välkommen att flytta in på internatet så länge du inte har några symptom och känner dig helt frisk.

 

Du är välkommen att höra av dig till skolan om du har frågor: