Coronaviruset – Frågor och svar om skolans anpassningar

Coronaviruset – Frågor och svar om skolans anpassningar

[Uppdaterat 5 oktober 2020]

Verksamheten på skolan bedrivs med stor försiktighet.

Från och med den 1 oktober 2021 följer skolan Region Värmlands och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.