Du som redan är elev

På Ingesunds folkhögskola möter du nya människor och nya kunskaper, får nya bekanta och blir en del av gemenskapen under lektioner, raster och vid fikaborden.

Vid flera tillfällen under läsåret bryter vi det vanliga schemat, då vi under tema- och resursveckor arbetar tillsammans i nya grupper allt efter intresse. På skolans internat träffar du spännande människor som delar dina intressen men som också kan ge dig nya infallsvinklar. Som elev har du tillgång till skolans lokaler även kvällar och helger. Konserter och musikcaféer är vanliga inslag också utanför ordinarie skoltid.

Kurstider & lovdagar


Läsåret 2020/2021

Hösttermin: 17 augusti - 18 december 2020
Höstlov: 26 - 30 oktober
Vårtermin: 4 januari - 4 juni 2021
Sportlov: 1 - 5 mars
Påsklov: 6 - 9 april

Collegeåret Folkhögskola/Universitet
Hösttermin: 31 augusti 2020 - 17 januari 2021
Vårtermin: 18 januari - 6 juni 2021