Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till Ingesunds folkhögskola.

Postadress: Ingesunds folkhögskola, 671 91 Arvika
Besöksadress: Ingesundsvägen, Arvika
Telefon, växel: 0570-385 50 
Fax: 0570-385 75
E-postingesund@regionvarmland.se