Betalningsansvar

En av de skyldigheter du har är att betala skolans fakturor i tid.

Fakturor skall betalas senast vid förfallodag. Kan du inte betala senast på förfallodagen ska du kontakta skolans internatföreståndare.