Inställd kurs

Kursernas längd anges i antagningsbeskedet. Om kursen av någon anledning inte kan genomföras kommer kursdeltagaren att informeras muntligt och/eller skriftligt.

Påbörjad kurs genomförs.