Till startsidan

Etableringskurs

Kursen vänder sig till dig som är nyanländ till Sverige och vill stärka dina kunskaper i det svenska språket, samhället och arbetsmarknaden.

Utbildningsort: Ingesund, Arvika

Längd: 6 månader

Etableringskurs kan du bara gå på folkhögskola och är till för dig som är nyanländ. Du behöver vara inskriven på Arbetsförmedlingen och omfattas av etableringsuppdraget och ha en etableringsplan. Kursen innehåller bland annat studier i svenska språket samt arbetsträning eller praktik i din egen takt och din förmåga. Kursen anpassas efter dig som deltagare beroende på vilka tidigare kunskaper och erfarenheter du har.

Kursinnehåll

  • Fokus på det svenska språket och det svenska samhället
  • Eventuell praktik
  • Yrkesvägledning
  • Aktiviteter som ökar dina möjligheter till arbete och tar tillvara på dina erfarenheter och din yrkesbakgrund

Kursintyg

Utbildningen pågår i sex månader på heltid, 40 timmar per vecka. Efter avslutad kurs får du ett kompetensintyg som ska ligga till grund för validering för fortsatta studier på folkhögskola eller inom den kommunala vuxenutbildningen. Intyget ska även kunna användas vid intag till Sfi.

Ansökan

För att få en plats på kursen:
Kontakta din Arbetsförmedling (arbetsformedlingen.se).