Svenska från dag ett

Kursen vänder sig till asylsökande oavsett form av boende och till personer som har fått uppehållstillstånd men som bor kvar på Migrationsverkets anläggningsboende. Syftet med kursen är att erbjuda en meningsfull sysselsättning under asyltiden

Kurslängd: 3 - 6 månader
Studietakt: 100 %

Kursinformation

Innehåll:
Svenska, Sverigekunskap, historia, naturkunskap, data/IT, hälsa/motion samt samhälls- och arbetslivsorientering.

Du som asylsökande måste ha ett LMA-kort - ett tillfälligt dokument, med ditt foto, som visar att du är asylsökande i Sverige. LMA-kortet utfärdas av Migrationsverket.

Ansökan:

Mejla till mari-louise.eriksson@regionvarmland.se eller kontakta skolan på telefonnummer 010-833 15 50.