Yrkessvenska - vård och omsorg

Den här utbildningen på grundskolenivå är till för dig som inte har svenska som modersmål. Kursen förbereder dig för fortsatta studier och arbete inom framför allt vård och omsorg

Utbildningsort: Ingesund, Arvika
Kurstyp: Behörighetsgivande kurs
Längd: 1 - 2 år
Studietakt: 100 %
Start: Augusti
Sista ansökningsdag: 15 april
Studiestödsnivå, CSN: Grundskolenivå (A1)
Internat: Ja
Antagning: Du kallas till en intervjudag.
Sena ansökningar behandlas, antagning sker i mån av plats.

Målet med kursen är att du skall kunna klara av en undersköterskeutbildning eller lättare få jobb inom vård och omsorg. Kursen ger dig även möjlighet att läsa in grundskolebehörighet.

Utbildningen handlar framför allt om att göra dig bättre förberedd för studier eller arbete inom vård och omsorg. Vi vet att språkförståelsen är det viktigaste för att du skall lyckas. Därför är en stor del av utbildningen direkt kopplad till just ordkunskap och språkförståelse för arbeten inom vård och omsorg.

För att stärka dina chanser ytterligare till att få ett jobb har vi täta kontakter med arbetsgivarna för att veta vad de vill ha från en anställd. Ett exempel på kunskaper som efterfrågas är baskunskap i IT; officepaketet, mail, websökningar etc. Detta kommer du då att lära dig under utbildningen.

Vi tror på att den bästa svenskundervisningen sker i mötet med andra människor och försöker komma ut så mycket i verkligheten som vi kan. Vi gör många studiebesök och du kommer också att få praktisera på arbetsplatser.

Utbildningen ger dig också möjlighet att få grundskolebehörighet för att kunna läsa vidare på gymnasiet. Även om du är osäker på om du vill jobba med vård och omsorg kan du gå kursen för att bli bättre på svenska och förbereda dig för andra jobb och utbildningar.

Som kursdeltagare har du stora möjligheter att påverka innehåll och upplägg.

Kursen är en del av Allmän kurs och är berättigad CSN-bidrag på grundskolenivå.

Utrustning

Du får under utbildning låna en personlig iPad utan kostnad. Kursdeltagarna står för undervisningsmaterial i form av böcker.

Ansökan och antagning

Varje år antas 20 personer till Yrkessvenska – Vård och omsorg. Ambitionen är att skapa en dynamisk grupp utifrån olika personligheter med en jämn fördelning av kön, etnisk bakgrund och ålder.

Ansökan sker i två steg. Du skall först skicka in ansökningsblanketten inklusive personbevis, betygsdokument och arbetsintyg. Därefter kontaktar vi dig för att boka in ett intervjutillfälle. Under intervjun får du prata med en eller flera lärare och berätta mer om dig själv. Vi kommer även att göra ett färdighetsprov i svenska. Detta gör vi för att se att du har nog med språkkunskaper för att förstå undervisningen.

När vi genomfört alla intervjuer kommer du att få besked om du blir antagen, reserv eller ej antagen.

Utbildningens innehåll

 • Yrkessvenska med inriktning vård och omsorg
 • Samhällskunskap, matematik och svenska som andraspråk på grundskolenivå
 • Engelska på grundskolenivå (valbart )
 • Skolgemensamma aktiviteter som friluftsdagar, teater, konserter mm.
 • Studiebesök på arbetsplatser
 • Praktik inom vård och omsorg
 • Natur, miljö och hållbar utveckling
 • Medicinsk baskunskap

Kunskapsmål

 • Grundläggande ordförråd och termer inom vård och omsorg.
 • Färdigheter och kunskaper som möter arbetsgivarens krav för okvalificerade yrken inom vård och omsorg.
 • Kunskap och färdigheter inom IT och de vanligaste dataprogrammen som efterfrågas på arbetsmarknaden.
 • En bättre förståelse för det svenska samhällets kultur och organisation.
 • Kunskap om lagar, regler och myndigheter som styr vård och omsorg.
 • Utvecklade färdigheter inom ämnen som ger grundskolebehörigheter.