Musiklinjen College

Musiklinjen College är en unik studiegång som förbereder dig inför färdighetsproven till högre musikstudier. Utbildningen riktar sig till dig som behärskar ditt instrument väl och har goda kunskaper inom musiken.

Utbildningsort: Ingesund, Arvika
Kurstyp: Särskild kurs
Längd: 1 år
Studietakt: 100 %
Start: Augusti
Sista ansökningsdag: 15 april
Internat: Ja

Färdighetsprov: Vecka 18-2021

Med anledning av Coronapandemin kommer vi inte att kunna genomföra färdighetsproven på plats på Ingesund som vi brukar göra. I stället kommer du som sökande göra ditt prov digitalt genom att spela in videoklipp som sedan skickas till oss.

Musiklinjen College och Musikhögskolan Ingesund

Musiklinjen College fokuserar på instrumental färdighet, ensemble- och orkesterspel.  
Större delen av undervisningen sker på Musikhögskolan Ingesund med dess lärare. Många samarbeten sker med Musikhögskolan Ingesunds studenter.

En delvis individuellt anpassad musikteoretisk baskurs är obligatorisk i utbildningen liksom körsång och spel i små och stora ensembler.
Kursens utformning gör det möjligt att förbereda sig för vidare musikstudier på högre nivå. För dig som fullföljt Musiklinjen College och har grundläggande behörighet, reserveras en studieplats på Musikhögskolans fristående kurs ”Musik 60 hp”. Det finns möjlighet för dig att läsa andra fristående kurser på Musikhögskolan Ingesund.

Utbildningens kurssida på Karlstads universitets webbplats

musiklinjen college ingesunds folkhögskola

Utbildningens innehåll

 • Huvud- och biinstrument
 • Ensemble/orkester
 • Kör
 • Musikhistoria
 • Musikteori
 • Gemensamma instrumentallektioner
 • Tillval

Ansökan och antagning

Varje år antas 20 deltagare. Intresset för Musiklinjen College är mycket stort. Antalet platser är begränsat och därför sker en bedömning av alla sökande. Den grundas på färdighetsprov som anordnas inför varje läsår. Sökande som antas ska delta i de ensembler och orkestrar som utbildningen fordrar inklusive konserter och övriga framträdanden.

Vi bedömer:

 • Musikalisk och teknisk nivå
 • Improvisationsförmåga (Ri)
 • Notläsningsförmåga (klassiskt)

Våra färdighetsprov

Färdighetsproven till Musiklinjen College sker på samma sätt som till ”Musik 60 hp” och genomförs vid samma tillfälle. Du kan söka Musik 60 hp samtidigt som du söker Musiklinjen College, du gör bara ett färdighetsprov.

Se mer information om ansökan och antagning, provbeskrivningar och utbildningens innehåll nedan.

Kursintyg utfärdas till kursdeltagare som fullgjort Musiklinjen college.

Provbeskrivningar

Här följer beskrivningar på de färdighetsprov som krävs när du söker till Musiklinjen College. 

 

Provbeskrivning musikteori

Alla sökande gör ett musikteoriprov. Musikteoriprovet har i första hand en diagnostisk funktion, men kan vara avgörande om de sökande har gjort likvärdiga spelprov.

Provet i musikteori består av tre delar: musiklära, musik och notbild samt satslära.

I musiklära ska du visa kunskaper om vanliga begrepp och sätt att benämna och notera i t ex oktavlägen, intervall, ackord, tonarter, taktarter samt tidsvärden för noter och pauser.

I musik och notbild ska du notera spelade meloditoner, notera de rytmer som spelas och benämna de ackord som spelas med hjälp av ackordbeteckningar och noter.

Delen Satslära finns i två varianter, en i visstil och en i jazz/pop-stil. Du ska bara göra en av varianterna.

Provet tar sammanlagt ca 2 timmar.

Övningsprov musik och notbild

Övningsprov satslära

Övningsprov musiklär

Facit, satslära

Facit, musiklära

 

Juryn bedömer i första hand:

 • förmåga till personligt uttryck
 • konstnärlig gestaltningsförmåga
 • teknisk kompetens