Singer-songwriter

Kursen Singer-songwriter ingår i Musiklinjen och vänder sig till dig som skriver egen musik och vill utveckla ditt skrivande samt ditt musikaliska och sceniska uttryck.

Utbildningsort: Ingesund, Arvika
Kurstyp: Särskild kurs
Längd: 1 år
Studietakt: 100 %
Start: Augusti
Sista ansökningsdag: 15 april.
Sena ansökningar behandlas i mån av plats.
Internat: Ja
Intervju- och informationsdag: Vecka 18
Antagning: Du kallas till en intervju. 

Intervjuer/Spelprov 2021:
Med anledning av Coronapandemin kommer intervjuerna/spelprovet inte att ske på plats på Ingesund som det brukar vara. I stället kommer interjuverna/spelprovet att ske digitalt,

singersongwriter ingesunds folkhögskola

Tillsammans med andra får du möjlighet att utvecklas inom låtskriveri, scenisk beredskap, instrumentkännedom, vistolkning, röst och kropp. Under året blir du en del av många mindre och större scensammanhang - både som solist och i ensembler. Du får erfarenhet av att arrangera och medverka på musikcaféer, konserter och andra sceniska projekt.
Du har även ämnen tillsammans med de övriga musikutbildningarna, som t ex kör, musikteori och bruksinstrument (gitarr eller piano) samt tillval där du får möjlighet att prova ämnen som ingår i de andra av musiklinjens kurser.

Självstudier, temadagar och friluftsdagar ingår också i ditt ordinarie schema. Du har tillgång till skolans lokaler även utanför ordinarie skoltid.
Undervisningen sker främst i grupp och individuella uppgifter varvas med samarbeten.

Ansökan och antagning

Varje år antas cirka 12 personer på Singer-songwriter. Ambitionen är att skapa en dynamisk grupp utifrån olika personligheter.

Alla sökande blir kallade till en intervju- och informationsdag. Dagen innehåller en individuell intervju samt en gruppövning i sång och rörelse.
Du ska även framföra en egenskriven låt eller en tolkning på max tre minuter, inför lärare på musiklinjen.
Du som deltar vid intervju- och informationsdagen blir prioriterad vid antagningen.

Baserat på din ansökan och ditt deltagande på intervju- och informationsdagen bedömer vi:

 • Ambitions- och motivationsnivå
 • Utvecklingspotential
 • Vilja till social interaktion

Utbildningens innehåll

Följande ämnen ingår i utbildningen:

 • Låtskriveri
 • Ensemble
 • Vistolkning
 • Musiklyssning
 • Strukturlyssning
 • Kör
 • Musikteori
 • Bruksgitarr eller brukspiano