Singer-songwriter/visa

Singer-songwriter/visa vänder sig till dig som sjunger och spelar och vill utveckla ditt musikaliska och sceniska uttryck inom genren. Utbildningen är en del av Musiklinjen som gör det möjligt att samarbeta mellan skolans alla musikkurser.

Utbildningsort: Ingesund, Arvika
Kurstyp: Särskild kurs
Längd: 1 år
Studietakt: 100 %
Start: Augusti
Sista ansökningsdag: 15 april.
Sena ansökningar behandlas, antagning sker i mån av plats.
S
tudiestödsnivå, CSN:
Gymnasienivå (A1)
Internat: Ja
Intervju- och informationsdag: 
Antagning: Du kallas till en intervjudag. 

Du får lära dig att tolka andras texter och musik inom olika genrer och göra dem till ”dina egna”. Tillsammans med andra får du möjlighet att utvecklas inom vistolkning, scenisk beredskap, instrumentkännedom, låtskriveri och röst & kropp. Du kommer att arbeta från scenen som solist eller i ensemble, lära dig behärska olika musikaliska rum samt få en introduktion till och förkovra dig i ditt egna skrivande.
Utöver singer-songwriter/visas ämnen har du också ämnen tillsammans med de andra kurserna på Musiklinjen, t ex kör, musikteori, bruksgitarr eller brukspiano samt tillvalsämnen där du får möjlighet att prova ämnen som ingår i de andra av musiklinjens kurser. Du får också erfarenhet av entreprenörskap i praktiken genom att arrangera och medverka på musikcaféer, konserter och sceniska projekt. Undervisningen sker i grupp och genom självstudier. Temadagar och friluftsdagar ingår också i ditt ordinarie schema. Du har tillgång till skolans lokaler även utanför ordinarie skoltid.

Ansökan och antagning

Varje år antas cirka 12 personer på Singer-songwriter/visa. Ambitionen är att skapa en dynamisk grupp utifrån olika personligheter.

Ett antal sökande blir kallade till en intervju- och informationsdag. Dagen innehåller en individuell intervju samt en gruppövning i sång och rörelse. Du ska även framföra en egenskriven låt eller en tolkning på max tre minuter, inför lärare på musiklinjen. Du som deltar vid intervju- och informationsdagen blir prioriterad vid antagningen.

Baserat på din ansökan och ditt deltagande på intervju- och informationsdagen bedömer vi:

 • Ambitions- och motivationsnivå
 • Utvecklingspotential
 • Vilja till social interaktion

Utbildningens innehåll

Följande ämnen ingår i utbildningen:

 • Vistolkning
 • Ensemble
 •  Låtskriveri
 • Musiklyssning
 • Strukturlyssning
 • Kör
 • Musikteori
 • Bruksgitarr eller brukspiano