Konferens om hållbar utveckling av skog

Välkommen på en konferens om hållbar utveckling av skog

Idag konkurrerar olika intressen om skogen – papper- och massaindustrin, turism, jakt och bärplockare är några exempel. För att möjliggöra och driva en hållbar utveckling kan en kartläggning av skogens värde för olika aktörer och intressen vara en väg framåt. Ta chansen att under en eftermiddag få veta mer om skogens värde för människor som vistas i Norra Klarälvsdalen.

I projektet Innovation för grön omställning i skogen (Ingoskog) har forskare och praktiker testat en landskapsresursanalys som modell för att belysa och synliggöra hur olika intressen och värden i skogen i Norra Klarälvsdalen i Värmland kan identifieras och kommuniceras för att aktörer ska kunna mötas och nyttja skogen på ett hållbart sätt. Projektet Ingoskog är ett EU Interreg-projekt med svenska och norska partners i området Inre Skandinavien

Öka möjligheter för människor att bo och verka i skogslandskap

Ingoskogs förhoppning är att en ökad kunskap om grön omställning, ekologisk hållbarhet och bioekonomi bland olika aktörer kan stärka kapaciteten att utveckla metoder för att bevara värden, hantera konflikter och för att optimera ett hållbart utnyttjande av skogen som resurs. Ytterst handlar det om att göra det möjligt för människor att bo och verka i skogslandskap på ett sätt som är långsiktigt hållbart.

Beskrivning av konferensen

Under dagen kommer du få ta del av projektet Innovation för grön omställning i skogens forskningsresultat, ett praktiskt exempel från besöksnäringen i Norge och arbetet med det regionala skogsprogrammet i Värmland.

Medverkar gör:

  • Margareta Dahlström, projektledare för projektet Ingoskog
  • Nina Christensson, forskare i projektet Ingoskog
  • Jan Haas, forskare i projektet Ingoskog
  • Linda Jakobsen, projektledare, Skogsstyrelsen Värmland
  • Mateha Lidberg, rådgivare vid Trysilvassdraget Skogseierlag

Målgrupp

För dig som är intresserad av hållbar utveckling av skog.

Anmälan

Anmäl dig till ingoskog@kau.se. Ange för- och efternamn och eventuella matallergier. Lunchen är vegetarisk.

Övrig information

Datum: 18 november
Tid: 12.00-16.00, konferensen startar med lunch kl. 12.00.
Plats: Klarälvdalens folkhögskola, Kyrkvägen 13, Stöllet

Har du frågor? Kontakta konferensens moderator Anna Blomquist på telefonnummer 070-700 64 66.