Efter ansökan

När du har ansökt via webbformuläret får du ett autosvar om att din ansökan är mottagen. Du som skickar med post får vänta några dagar.

Alla som sökt en plats intervjuas av kursansvarig, det sker över telefon eller vid ett möte.

I maj-juni (för höststart) och december (för vårstart) fattar antagningsgruppen beslut om vilka som antas och du får ett brev med posten. Du måste då tacka ja eller nej om du blir erbjuden en plats. Beslutet är grundat på antagningskriterierna som du kan läsa mer om under varje kurs sida.

På vår utbildning Turism & Friluftsliv arrangeras en prova-på-helg för alla antagna, den brukar hållas i maj varje år och du får information om träffen via våra lärare.