Kostnader och CSN

Själva undervisningen på folkhögskolan är avgiftsfri. Varje folkhögskola kan däremot ta ut en kostnad av kursdeltagarna för kost och logi, studieresor, olycksfallsförsäkring och studiematerial som tillhandahålls av skolan.

Undervisningen på Klarälvdalens folkhögskola är kostnadsfri men när du har blivit antagen och börjat på skolan betalar du en serviceavgift. Denna avgift används sedan till gemensamma aktiviteter. Om du slutar på skolan återbetalas inte avgiften. Alla kurser har en serviceavgift på 650 kronor per termin. 

Du betalar själv för kurslitteratur och studiematerial. För kurserna Natur- och Faunavård samt Turism- och friluftsliv tillkommer kostnader i samband med studieresor samt för valbara delkurser som ger certifikat av olika slag. Dessa valbara kurser är naturligtvis inte obligatoriska, utan en ger en möjlighet till extra fördjupning. 

Nödvändig fältutrustning för Turism- & Uteliv och Natur- och Faunavård är bland annat oömma kläder för alla väder, sovsäck, liggunderlag, ryggsäck med mera. Inköp av dessa står du själv för.

Väljer du att bo på internatet i Stöllet tillkommer kostnader för internatboende och mat. Läs mer om boendekostnader via sidan “Bo på internat.”

Studiemedel

Alla kurser som är minst tre veckor långa är studiemedelsberättigade. Hur många veckor du har rätt till studiemedel beror på vilken utbildningsnivå du väljer att studera på.

Mer information finns på CSN:s webbplats

Skolan skickar automatiskt dina personuppgifter och uppgifter om dina studier till CSN. När du söker studiemedel använder du tjänsten ”Ansök om studiemedel” som finns på Mina sidor på CSN:s webbplats. Efter antagningen till skolan sker löpande rapporteringar till CSN.