Alkohol- och drogregler

Alla narkotiska substanser som inte är förskrivna av läkare är absolut förbjudna inom skolans område och i alla aktiviteter i skolans regi. Vi följer vårt lands lagar och överträdelser beivras enligt dessa. Drogtester kan förekomma.

Alkoholförtäring får endast förekomma i separat boende där du som bor haft önskemål om ett boende där alkohol är accepterat. Det får endast ske på ett sådant sätt att andra boende på internatet och i intilliggande samhälle inte störs. Du lämnar önskemål på ditt boende via blankett till internatföreståndaren efter antagning.

På andra ställen inom skolområdet än ovanstående gäller förbud mot alkoholförtäring och förvaring av alkoholhaltiga drycker samt att uppträda berusad i skolans lokaler. 

Vi vill ge alla en lugn, skön och harmonisk studiemiljö där alla har en chans att lyckas med sina studier.