Till startsidan

Frånvaro

Det vi trycker mycket på är din närvaro. Vi ställer krav på 80 procent närvaro. Kursdeltagaren informeras i studiesamtal tillsammans med kursansvarig lärare om sin närvaro.

När frånvaron av någon anledning passerar 20 procent på en 4-veckorsperiod ska följande ske:

  1. Kursansvarig har ett samtal med kursdeltagaren där anledningen till frånvaron diskuteras. Vid detta samtal ska lämpliga lösningar hittas för att närvaron ska höjas. Överenskommelser ska dokumenteras på blankett och undertecknas både av kursansvarig och av kursdeltagaren.
  2. Uppföljning ska ske efter två veckor från det första samtalet, där en avstämning sker hur närvaron ser ut.
  3. Om inte närvaron har förbättrats ska ett avtal tecknas av kursansvarig eller rektor med kursdeltagaren.
  4. Om inte närvaron har förbättrats efter ytterligare två veckor utdelas en skriftlig varning av kursansvarig eller rektor, som undertecknas av både kursdeltagaren och kursansvarig eller rektor.
  5. Uppföljning ska ske efter två veckor från det att varningen delats ut. Om närvaron inte har förbättrats rekommenderas kursdeltagaren att avsluta sin utbildning.
  6. Om inte kursdeltagaren vill avsluta utbildningen frivilligt kommer denne att avskiljas från utbildningen, av kursansvarig eller rektor.
  7. All frånvaro över 20 procent rapporteras vidare till studiestödsutbetalaren till exempel CSN efter kurstidens slut och kan innebära svårigheter att få studiemedel beviljat i framtiden.

Underlåtenhet att inte följa regler och rutiner,  att ej uppfylla sin närvaro och liknande kan leda till avhysning från såväl undervisning som boendet på skolan.