Till startsidan

Inställd kurs

Vi undviker i det längsta att ställa in en utannonserad kurs, men ibland finns tyvärr inget annat alternativ.

Om en kurs av någon anledning måste avlysas ser vi till att du som sökt till kursen omgående får besked.

Beslut om inställd kurs tas av rektor i samråd med kursansvarig lärare samt eventuellt övriga lärare. Rektor meddelar administrationen som sedan ser till att ett besked, via mail eller brev, utgår till de berörda.

Kan vi erbjuda plats på någon av våra andra likvärdiga kurser så gör vi naturligtvis det som första alternativ.