Till startsidan

Allmän kurs och förberedande kurser

På vår skola kan du studera för att förbereda dig för vidare studier. Det kan handla om att studera klart grundskolan eller gymnasiet med en Allmän kurs eller att som nyanländ till Sverige studera en etableringskurs.

Allmän kurs

Allmän kurs studerar du för att få grundskole- eller gymnasiebehörighet. Kurstiden är mellan ett till tre år beroende på hur mycket förkunskaper du har.

Ta del av kursinnehåll och anmälan till allmän kurs.

Studiemotiverande folkhögskolestudier (SMF)

Vi har även SMF för de som vill prova på att studera. På denna kurs kan du repetera gymnasiegemensamma ämnen, träna studieteknik och pröva andra aktiviteter. Du får även personlig studievägledning för att på bästa sätt bli lotsad vidare till fortsatta studier. Oftas går du från denna kurs vidare till en Allmän kurs. 

Ta del av kursinnehåll och anmälan till studiemotiverande folkhögskolestudier.

Collegeåret

Collegeåret är ett förberedande år innan du börjar studera på högskolenivå. Du kan komplettera enstaka behörigheter som är nödvändiga för högre studier, eller fräscha upp gamla kunskaper. Collegeåret är ett samarbete mellan Karlstads universitet och Region Värmlands folkhögskolor, samt vissa kommuners vuxenutbildningar. Du som fullföljt Collegeåret med godkänt resultat kan få viss förtur på program och kurser på Karlstads universitet.

Ta del av kursinnehåll och anmälan till collegeåret.