Allmän kurs med inriktning hund

Det här är en kurs som passar dig som gillar hundar och som vill kombinera praktiska och teoretiska moment i hundkunskap samtidigt som du läser in en gymnasiekompetens.

En person tränar i snön med en svart och vit hund. 

Utbildningsort: Hagfors

Kurstyp: Allmän kurs som är behörighetsgivande.

Kurslängd: 1 år. För att få gymnasiekompetens krävs i vissa fall ytterligare studier på Allmän kurs. Vid antagning upprättas en individuell studieplan där bland annat studietiden planeras.

Studietakt: 100%

Sista ansökningsdag: 15 april

Kursstart: augusti 2023

CSN: kursen är berättigad till studiemedel

Internat: nej

Kursbeskrivning

Allmän kurs med inriktning hund ger dig en utbildning i hundkunskap, både praktisk och teoretisk. Kursen passar dig som vill öka dina kunskaper och färdigheter när det gäller din egen hund, om du planerar att skaffa hund eller vill jobba med hundar. Du får en god teoretisk kunskap om hundar, insikt om vad du kan utföra tillsammans med en hund samt kännedom i hundsportens olika delar. Förutom hundkunskap läser du in de behörigheter du behöver för att kunna studera vidare.

Studieupplägg

Ungefär en dag i veckan ägnar du dig åt hundkunskap och övriga dagar studerar du svenska, engelska, historia, samhällskunskap, religion, naturkunskap och matematik.

Studierna är mestadels på skolan men vissa moment i den praktiska delen görs på Brukshundsklubben i Hagfors. När du studerar hundkunskap ingår även viss praktik och studiebesök.

Det är inget krav på att ha egen hund.

Moment som ingår i hundkunskap är:

 • Hundens historia, utveckling, anatomi, hälsa och sinnen
 • Mentalitet och beteenden
 • Undens olika användningsområden
 • Vardags- och tävlingslydnad
 • Tävlings- och utställningsverksamhet samt sportens funktionärer
 • Lagar och bestämmelser
 • Föreningslära

När du slutfört kursen har du fått goda kunskaper som gagnar dig både privat i förhållande till din hund/hundar och en förberedelse för de som vill utbilda sig och jobba med hundar.

Kostnader

Kursspecifika kostnader för hundinriktningen: 180 kr/månad.

I den kostnaden ingår medlemskap i Hagfors Brukshundsklubb, förbundsavgift och läromedel.

Här kan du läsa om övriga kostnader för Allmän kurs.


Ansök här

Kursplan för hundutbildning på Klarälvdalens Folkhögskola

Kursen omfattar cirka en dag i veckan med både teoretiska och praktiska inslag.

 • Hundens historia från varg till hund.
 • Hundens utveckling av olika raser.
 • Hundens anatomi och hälsa.
 • Hundens sinnen.
 • Mentalitet och beteende.
 • Hundens olika användningsområden
  a. Spår, sök, skydd och rapport
  b. Polishundar
  c. Försvarsmakten
  d. Räddningshundar
  e. Patrullhundar
  f. Vallhundar
  g. Jakthundar, drivande hundar, trädskällare, älghundar och fågelhundar
  h. Sällskapshundar
 • Vardagslydnad för hundar.
 • Lydnad för tävling, genomgång av inlärning av olika moment.
 • Inför tävling för hundar
  a. Bruksprov: spår, sök, svensk skydd, IGP rapport, patrull och räddning
  b. Fågelhundsprov
  c. Jakthundsprov för olika raser
 • Olika funktionärer inom hundsportverksamheten.
 • Utställningsverksamheten.
 • Lagar och bestämmelser (hundägarens ansvar).
 • Hundorganisationer, Svenska kennel klubben, brukshundklubben och rasklubbar.
 • Föreningslära

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?