Natur och faunavård

Natur och faunavård är en praktisk naturvårdsutbildning för dig som drömmer om att jobba i och med naturen. Efter du läst Natur och faunavård kan du exempelvis arbeta med förvaltning och bevarande av djur och natur, inventeringar, praktisk naturvård, guidning och naturinformation.

Person tittar på solros genom en lupp

Studier om naturen – i naturen

Utbildningen är förlagd till Stöllet i norra Värmland. Här bor du i en vild miljö, granne med våra stora rovdjur, den vidsträckta Tiomilaskogen och vackra Klarälven.

En stor del av utbildningen är förlagd utomhus, både under praktiska inventeringar, naturvårdsprojekt och guidningsövningar, men också under studiebesök, exkursioner och resor. De praktiska momenten varvas med lärorika teorimoment.

Natur och faunavård är en spännande utbildning som erbjuder både resor, upplevelser och personlig utveckling. Utbildningen erbjuder både en bred översikt samt detaljkunskap. Kursmomenten är utformade för att ge dig den bästa basen för att komma ut i arbete.

Följande huvudmoment ingår i utbildningen:

  • Art- och biotopkännedom
  • Inventeringsmetodik
  • Artbevarande och naturförvaltning
  • Praktisk naturvård
  • Dokumentation och databearbetning
  • Naturinformation och guidningsteknik
  • Studiebesök, projektarbete och praktik

 

Ansökan och antagning

Varje år antas 16 elever och vår ambition är att skapa en dynamisk och jämlik grupp. Du som söker bör ha ett genuint naturintresse.

Om ansökan

För att din ansökan ska vara giltig måste du även skicka in:

  • Personbevis (beställs via Skatteverkets webbplats)
  • Personligt brev (beskriv dina intressen, mål med studierna, yrkesplaner etc.)
  • (Eventuella) intyg från olika relevanta uppdrag eller utbildningar

Har du problem att bifoga detta digitalt så går det bra att skicka komplettering med vanlig post. 

Ansök här via Schoolsoft

Kursens historia

Skolans naturvårdsutbildning grundades redan 1974 och idag jobbar tidigare kursdeltagare på olika platser runt om i landet på bland annat länsstyrelser, kommuner, Naturvårdsverket ideella organisationer, konsultföretag och i egna företag. Utbildningen är ett vedertaget namn i branschen och våra lärare har bred utbildning och kompetens från olika branscher. I området finns möjligheter till friluftsliv samt närhet till fiske och jaktområden. Har du hund är även den välkommen.

Fortsätt en tredje termin

Kursen kommer att ge dig en tydlig översikt och bred kompetens för att arbeta inom natur. Det finns sedan en möjlighet att läsa en extra termin där du fördjupar dina kunskaper enligt personlig studieplan. Här kommer du att lägga fokus på att ha praktik eller göra projekt du upptäckt ett intresse för under det första året.