Skogsguide

Gör en djupdykning i Finnskogens natur och kultur. Utbilda dig till skogsguide.

 

ödehus

 

 

Skogsguideutbildning

Med den här utbildningen får du en unik möjlighet att lära känna och uppleva Finnkulturen och förstå dess kultur och samhälle. Genom nya kunskaper och insikter kommer du att få verktyg för att kunna leda och guida i Finnskogen.

Kursen är upplagd så att du som deltagare kommer att få möjlighet till unika upplevelser och erfarenheter genom hantverkskonst, berättande och skaparkraft.

Du kommer att få delta i ett projekt som ska lyfta, samla in, bevara och förmedla nya berättelser om Finnskogens natur och kulturhistoria. Tanken är att du som skogsguide i framtiden ska kunna verka som en tillgång till Finngårdarna med omnejd.

Kursinnehåll

Praktik på finngårdar är en viktig del av kursen. Där får du som kursdeltagare bidra med underhåll, publik verksamhet och annat utifrån finngårdsägarnas önskemål. Självklart ingår även besök och andra olika projekt på och kring finngårdarna som en naturlig del i utbildningen. Innehållet i kursen kommer utifrån berättandet ge särskild vikt på att förmedla kvinnornas historia.

 • Finnskogshistoria och traditioner.
 • Byggnadsvård och byggnadskultur.
 • Svedjebränning
 • Matkultur, naturens skafferi och läkekonst.
 • Skrock och skrönor. Berättande och didaktik.
 • Vandringsleder, landskap och botanik.
 • Bemötande
 • Värdskap
 • Dokumentation, text, bild och marknadsföring
 • Kreativt arbete, hantverk, slöjd och återbruk.
 • Eget företagande och entreprenörskap.
 • Engelska – begrepp.
 • Hållbarhet och traditioner.
 • Studiebesök
 • 4 veckors praktik på Finngårdar.
 • Nätverkande

Klarälvdalens folkhögskola har fått projektstöd från Europeiska Landsbygdsfonden och medel från Leader genom växtlust Värmland för att under tre år genomföra projektet Skogsliv. I projektet ingåri att starta upp skogsguidesutbildningen mars 2021. 

Projektet Skogsliv arrangeras av Klarälvdalens folkhögskola i samverkan med Värmlands museum, Finnskogscentrum, Studiefrämjandet, Karlstads Universitet, Torsby och Sunne kommun. Involverade i projektet är även Finngårdar, andra offentliga resurser, konstnärer, hantverkare, berättare och ideell sektor.

Projektet är en del i arbetet med att göra Finnskogen till ett världsarv