Vård och omsorg

Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta inom hälso- och sjukvård, äldreomsorgen eller med personer med funktionsnedsättning. Efter avslutad utbildning kan du exempelvis arbeta som undersköterska, personlig assistent.

Vård och omsorg

Utbildningsort: Sunne
Längd: Tre terminer
Studietakt: 100 % 
Start: Januari 2021
Sista ansökningsdag: 1 november

Välkommen!

Under utbildningen läser du bland annat  psykologi, etik och människans livsvillkor, psykiatri, vård och omsorg, social omsorg, funktionsförmåga och funktionsnedsättning, anatomi och fysiologi. En preliminär kursplan som kan komma att ändras

Bemötandefrågor går som en röd tråd genom hela utbildningen.

Det ingår också praktik fördelat under tre terminer samt studiebesök som gör dig väl förberedd för att gå direkt ut i arbete inom området. Inför APL (arbetsplatsförlagt lärande) ska du visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Du kan även ansöka om att få förlägga sista delen av din APL utanför Sveriges gränser vid organisationer som Klarälvdalens folkhögskola har samarbete med.

Ansökan och antagning

Antagningskrav:

 • Personlig intervju
 • Goda läs och skriv- kunskaper i svenska språket
 • Studiemotivation
 • Personlig målsättning och tidigare erfarenheter

Om ansökan

För att din ansökan ska vara giltig måste du även skicka in:

Har du problem att bifoga detta digitalt så går det bra att skicka komplettering med vanlig post.

Utbildningens innehåll

Du läser bland annat  psykologi, etik och människans livsvillkor, psykiatri, vård och omsorg, social omsorg, funktionsförmåga och funktionsnedsättning, anatomi och fysiologi. En preliminär kursplan som kan komma att ändras

Bemötandefrågor går som en röd tråd genom hela utbildningen.

Praktik och studiebesök ingår i kursen. Du har också möjlighet att få intyg i:

 • Första hjälpen och hjärt- och lungräddning
 • Introduktion i förflyttningsteknik
 • Massage och avslappningsmetoder
 • Du har möjlighet att vara med i en ansökan om att få förlägga sista delen av din APL (arbetsplatsförlagt lärande) utanför Sveriges gränser vid organisationer som Klarälvdalens folkhögskola samverkar med. Ansökan görs via Universitet- och högskolerådet.
 • Inför APL (arbetsplatsförlagd lärande) ska du visa upp ett utdrag ur belastningsregistret.

Studiehandledningar och insändningsuppgifter via lärplattform. Arbetsplatsförlagda lärande (APL) ingår med kvälls- och helgtjänstgöring.

 

För att bli godkänd på utbildningen krävs:

 • Att man klarat alla kurserna samt fullgjord praktik, varav minst 4 veckor inom äldreomsorgen. 
 • Närvaro på minst 80%, samt att alla arbetsuppgifter är inlämnade och godkända, gäller både teori och praktik.
 • Praktiken bedöms utifrån teori och praktik av handledare och lärare

Mål med utbildningen

 • Få en god utbildning inom vård- och omsorgsarbete.
 • Kunna arbeta utifrån ergonomiska, hygieniska, etiska och miljömässiga utgångspunkter.
 • Fått kunskap om de samspel som råder mellan den enskilda människan och hennes miljö i relation till närstående och vårdare.
 • Ha fördjupad kunskap och praktisk erfarenhet av stöd och service till människor med funktionsvariationer.
 • Att bli anställningsbar inom området vård och omsorg.