Skapa världar, en ny kurs!

Skapa världar, en ny kurs!

I höst startar kursen ”Skapa världar” på Kristinehamns folkhögskola. Det är en unik utbildning i att skapa fiktiva världar som kan användas i filmer, teveproduktioner, romaner och olika slags spel.

Kursen är en ettårig, eftergymnasial utbildning och den riktar sig till personer som är intresserade av att skapa den här typen av fiktiva världar. Kursen startar i augusti.

– Jag ser med spänning fram emot den här kursen. Det är en relativt ny kulturyttring som här får ett forum på en folkhögskola. Den ger möjlighet för den intresserade att både förbereda sig för yrkeslivet och samtidigt utveckla ett fritidsintresse under ett helt år i en stimulerande miljö, säger rektor Lars Persson.

Bakgrunden är att det i Värmland finns ett brett och omfattande engagemang i spelkulturen, något Region Värmland slog fast i en rapport 2017. Tanken på att forma en ny kurs har funnits under flera år och under hösten 2018 beviljades skolan projektmedel från Region Värmland för en förstudie.

Förstudien resulterade i denna nya kurs som har fått namnet ”Skapa världar”. Den kommer att ges på Kristinehamns folkhögskola från och med hösten 2019. Ansökan är öppen fram till 15 maj och personer från hela landet är välkomna att söka.

Kristian Persson som är ansvarig lärare ser med gläjde fram emot att få jobba tillsammans med engagerade kursdeltagare i en kreativ miljö där skapandet står i fokus.

– Det kommer bli oerhört intressant att se vilka typer av världar som växer fram under kursens gång. Här kommer deltagarna få utlopp för sin fantasi och sin kreativitet och det är de själva som sätter målen och hur långt de vill nå, säger han.

Läs mer och sök här >>

 

Kontaktuppgifter: Lars Persson, rektor, lars.persson@regionvarmland.se Kristian Persson, kursansvarig lärare, kristian.persson@regionvarmland.se