Efter ansökan

Har du sökt via webbformuläret får du först ett autosvar på mail från SchoolSoft om att ansökan är skickad. När ansökan är mottagen av skolan, får du ett mail från skolan att ansökan är registrerad.

Skickas ansökan per post kommer ett mailsvar när ansökan är mottagen och registrerad hos skolan.

I maj-juni (för höststart) fattar antagningsgruppen beslut om vilka som antas och du får ett brev med posten. Du måste då tacka ja eller nej om du blir erbjuden en plats. Beslutet är grundat på antagningskriterierna som du kan läsa mer om under varje kurs sida.