Våra utbildningar

Kyrkeruds folkhögskola är en folkhögskola med konstnärlig profil som genomsyrar alla skolans utbildningar. Även på vår Allmän kurs får du prova på olika uttrycksformer inom ämnena måleri, textil, keramik, grafik, foto och skulptur.

Om du vill utveckla ditt konstintresse kan du välja på många olika kurser och kurser med olika fördjupningsnivåer. Det finns även ett stort antal populära distans- och sommarkurser. Vi vill utbilda, bilda och utveckla dig som elev genom att förena känsla och tanke, teori och praktik. Som en naturlig del i alla konstinriktade utbildningar ingår olika former av utställningsarbete.

På allmän kurs kan du studera för att få behörighet till fortsatta studier. Allmän kurs finns både med eller utan estetisk inriktning, och finns på två platser; Årjäng och Säffle. 

Samtliga av skolans lärare är aktiva konstnärer eller konsthantverkare. Skolan erbjuder även ett internat i en härlig atmosfär med ett aktivt miljötänk.